Strategie

Strategia to podstawa. Wie o tym każdy, kto zarządza firmą, stowarzyszeniem czy instytucją. Aby jednak strategia spełniała swoje zadanie musi być skonstruowana we właściwy sposób. Nie da się postawić trafnych i realnych do osiągnięcia celów bez przeprowadzenia wnikliwej diagnozy, będącej rezultatem wielowątkowych prac analityczno-badawczych z udziałem grup docelowych. Bez względu na to, czy wdrażasz środki unijne, przygotowujesz swoją jednostkę do nowej perspektywy finansowej UE, czy planujesz rozwój firmy na najbliższe lata.

Przygotowujemy:

  • Lokalne Strategie Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania i Rybackich (LGD / LGR),

  • Dokumenty strategiczno-planistyczne dla jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych (NGO),

  • Strategie biznesowe dla przedsiębiorstw.

TAKE A BREATH
RESEARCH BREATH

Korzystając z naszych usług otrzymujesz nie tylko know-how w zakresie opracowywania i monitorowania strategii. Nasz zespół jest połączeniem kompetencji z dziedziny badań ewaluacyjnych i społecznych, projektowania usług a także funduszy publicznych, zamówień publicznych i organizacji pozarządowych. Tworzenie strategii to najbardziej złożone działanie, w którym możemy wykorzystać absolutnie wszystkie nasze kompetencje.

Trafna, użyteczna, skuteczna i efektywna strategia to nie tylko określenie wizji, misji, celów i kierunków działań ze źródłami ich finansowania. Strategia, której potrzebujesz to nie tylko diagnoza oparta na danych GUS, czy finalnie zdelimitowane wskaźniki, zgodne z podejściem SMART.

Jednym z fundamentów Research Breath są działania hybrydowe – możemy, a nawet chcemy, nauczyć lub dokształcić Ciebie, Twoich pracowników lub współpracowników, jak obchodzić się ze strategią. Jak skonstruować ją w taki sposób, by realnie, a nie tylko na papierze odpowiadała grupom docelowym – bez względu na to, czy są nimi mieszkańcy Twojego obszaru, czy też Twoi klienci. Pokażemy Tobie w jaki sposób można trafnie badać i diagnozować, a także użytecznie projektować doświadczenia z udziałem grupy docelowej.

Wycena projektu

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, chcesz skonsultować swoją sytuację albo potrzebujesz wyceny – jesteśmy.

Magdalena Urban miniaturka

Magdalena Urban

badania, projektowanie usług, ewaluacje

Jeśli potrzebujesz wsparcia w innym obszarze, zajrzyj na stronę dedykowaną właśnie Tobie. Przygotowałam tam opis działań, które pomogą rozwiązać Twoje wyzwania.

Biznes

Sektor Publiczny

NGO