RODO

Informuję, że administratorem przetwarzanych Twoich danych osobowych jest Magdalena Urban, ul. Leśna 14, 89-100 Paterek, prowadząca działalność pod firmą Research Breath Magdalena Urban Consulting.

Twoje dane przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie / Twoją prośbę, przed zawarciem umowy.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres naszej współpracy.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz na adres takeabreath@researchbreath.pl

W przypadku, gdy podajesz mi dane osobowe innych osób, niezbędne do celów naszej współpracy w tym do należytego wykonania umowy, jesteś zobowiązana/-y dopełnić wobec tych osób obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 i art. 14 RODO.